Teknoloji

ARPANET ve İnternetin Evrimi!

İnternet çok geniş bir alana yayılan ve sürekli genişleyip yeni protokolleri beraberinde getiren bir teknoloji. Bu bağlamda her teknolojiden beklenileceği üzere, internetin bulunması da tek bir kişiye yüklenemezdi. İnternetin gelişmesi büyük bir aşamalar silsilesi sonucunda günümüze ulaşmıştır. Bu gelişime katkı sağlayan yüzlerce öncü bilim adamı, programcı ve mühendisin çalışmaları sonucu günümüz interneti meydana geldi ve tüm dünyada milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Kelimenin tam anlamıyla dünyayı çepeçevre kuşattı. Bu sayede 1990’lı yıllardan itibaren dünya adeta yeni bir çağa girdi. Bu çağın adına bilgi çağı demekte hiçbir sakınca yok. Verilerin uzaktan aktarıldığı, günümüzde TB boyutuna ulaşan devasa bir veri(data)akışı…Big Data adını verdiğimiz bu veri trafiği, hiç şüphesiz İnternetin var oluşuyla gerçekleşebilirdi.Uçtan uca çevrelenmiş devasa bir bilgi sinir ağı…Sizce de etkileyici değil mi?

İnternet tam ve gerçek boyutuyla 1990’lı yıllarda hayatımıza girdi. Bunun öncesinde paket-anahtarlamalı ağlar ile uzaktan haberleşme sağlanıyordu.Bir nevi internete öncülük eden sistemler bunlardı. Bu sistemlerin Kullanılmaya başlaması 1960’larda başladı.Peki bu dağınık ağ fikri ilk kez ne zaman ortaya çıktı? İnsanların bilgiyi daha rahat yollarla birbirine ulaştırma fikri nasıl ve ne zaman meydana geldi? Dilerseniz internet öncesi zamana kısa bir yolculuk yapalım.


İnternet tam ve gerçek boyutta hayatımıza dahil edecek teknolojinin varlığından uzun yıllar önce, birçok bilim insanı küresel çapta kurulacak olan bilgi ağlarının varlığını öngörebilmişti aslında. Hepimizin tanıdığı Nikola Tesla, 1900’lerin başında “kablosuz dünya sistemi fikrini öne sürmüştü. Bu gibi ,birçok bilim adamı ve düşünürler 1930- 1940 yılları arasında kitapların organize, aranabilir ve depolanabilir olmasına yönelik sistemleri tasarladılar.

J.C.R Licklider, bugünün bilgi işlem alt yapısını öngörmüştür.

Bu gelişmelerden sonra bile internete dair çalışmalar ve ilk somut adımlar, JCR Licklider’ın meşhur fikri “Galaksiler Arası Ağ”‘ın 1960’ların başında popülerleşmesine kadar gelmeyecekti.Licklider bu meşhur fikri ile adeta ağ kavramına yeni bir soluk getirmişti.bunun ardınan bilgisayar bilimcileri, elektronik verilerin kapsamlı ve etkili bir şekilde alınıp verilmesini sağlayan yöntem olan “paket anahtarlama”(Packet switching) kavramını geliştirdiler.Bu kavramı daha sonra Donald Davies pratiğe döktü ve somut olarak kullanılmasına olanak sağladı.

İnternetin kullanılabilir ilk prototipi, 1960’ların sonunda ARPANET’in oluşturulmasıyla geldi.ARPANET, ABD Savunma Bakanlığı tarafından finanse ediliyordu. Aynı zamanda bu ağ, ilk olarak ABD Savunma Bakanlığı tarafından haberleşmede kullanıldı. Ardından bu proje NSF( National Science Foundation) tarafından fonlandı ve ARPANET diğer mevcut bilgisayar ağlarını bünyesine katarak ağ sistemini genişletti. Bu gelişmelere paralel olarak paket-anahtarlamanın bulunması sayesinde ARPANET mevcut diğer ağların daha büyük bir ağa bağlanmasını mümkün kılmıştır.Görüldüğü üzere ARPANET, ağ sistemini 1960’lı yılların sonunda domine etmeye başlamış ve internete giden yolculukta ön ayak olma görevinde bulunmuştur.

TCP/IP protokolünün bulunması İnternette yeni bir devir başlatmıştır.

1970’lerde ağ teknolojileri hız kesmeden ilerlemeye devam ediyordu.Bilim adamları Robert Kahn ve Vinton Cerf, TCP/IP protokolünü geliştirdi. Bu protokol, verilerin birden çok ağ arasında iletilmesine dair standartları belirliyordu. Kontrol ve İnternet protokolü olan TCP/IP’nin geliştirilmesiyle beraber ağ teknolojileri 1970’lerde hız kesmeden büyümeye ve gelişmeye devam etti. TCP/IP, 1 Ocak 1983’te ARPANET’teki standart ağ protokolü olarak tanıtıldı ve benimsendi. Bu teknolojinin kullanılması aslında modern internet kavramımızın oluşmasında kritik bir rol oynadı ve doğrudan kırılma noktasıydı.

Sir Tİm Bernes_Lee Günümüz İnternetinin Mucididir.

1980’li yılların sonunda Tim Berners-Lee, dünyadaki bütün ağları birbirine bağlayacak olan ve günümüzde hala etkin şekilde kullanılan “WWW“(World Wide Web)’in düşünce temellerini attı. Ardından 1990 yılından Web’i hayata geçirdi. Bu aslında teknolojik bir devrimi de beraberinde getirdi. Bu yıldan itibaren dünya genelinde web sayfaları oluşturuldu. Artık internet kavramı hayatımıza tamamen girdi ve internet halkın da ulaşabileceği bir ağ sistemi haline geldi. Bundan önceki ağlar, yerel bağlantılar olmaktan öteye gidememişti ve halka açık değildi. Genelini Kamu kuruluşları ve Üniversiteler’in oluşturduğu internet, World Wide Web’in icadıyla birlikte dünyadaki bütün kullanıcıların ulaşabileceği bir hale geldi. Bu büyük mucit Tim Berners-Lee’ye interneti halka ulaştırıp yaydığı için, dünya genelinde milyarlarca cihaz ve milyonlarca insanın günlük olarak eriştiği ve adeta sınırsız bir veri hazinesine gelen interneti gelliştirdiği için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.İyi ki varsın Tim!

World Wide Web’in ortaya çıkışının detaylı araştırması için bu makalemizi okuyabilirsiniz!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu